V roce 2016 proběhne 14. ročník soutěže. Soutěž se uskuteční 20. října 2016  v prostorách Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě.

Registraci do soutěže budete moci provést pomocí internetového formuláře.

Soutěžící jsou do soutěže přihlašováni výhradně prostřednictvím své školy. Přihlášku škola vyplní nejpozději do 11. října 2016.

V kategorii ZŠ 9 je možné přihlásit maximálně dvě čtyřčlenná družstva, v kategorii SŠ 3 pak nejvíce 3 soutěžící (jednotlivci).