Moravskoslezský matematický šampionát je mezinárodní matematická soutěž pro nadané žáky devátých tříd ZŠ a studenty 3. ročníků středních škol. Soutěž probíhá v prostorách Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě. Řešitelé řeší dvě sady úloh a ještě tentýž den probíhá slavnostní vyhodnocení. Každý účastník soutěže obdrží sborník řešených úloh obou kategorií.

Soutěž je každoročně pořádána v závěru měsíce října. Každým rokem přebírá nad soutěží záštitu osobnost české vědy, za všechny jmenujme např. předsedu Akademie věd České republiky Prof. RNDr. Václava Pačese, DrSc., Prof. RNDr. Helenu Illnerovou, DrSc., Dr. Jiřího Grygara či Prof. Ing. Kamila Wichterleho, DrSc. Mnozí z těchto osobností uspořádali pro soutěžící poutavé přednášky.

Mezi významné partnery soutěže patří také Moravskoslezský kraj, město Ostrava a  městský obvod Ostrava-Poruba.