• V přiloženém souboru najdete závazné pokyny pro soutěžící.

  Informace pro soutěžící 2015

 • Dnešním dnem je zahájena registrace soutěžících do Moravskoslezského matematického šampionátu. Soutěž proběhne 22. října 2015 v prostorách Wichterlova gymnázia. Soutěž je určena v kategorii ZŠ9 pro žáky 9. tříd a v kategorii SŠ3 pro studenty 3. ročníků středních škol.

  V kategorii ZŠ9 je možné přihlásit max. 10 žáků, v kategorii SŠ 3 maximálně 3 žáky z jedné školy.

  Přihlášení do soutěže probíhá prostřednictvím elektronického formuláře a provádí jej hromadně vyučující školy, se kterým pak probíhá veškerá další komunikace.

   

 • Již tradičně se začátkem školního roku přicházíme s informacemi o dalším ročníku soutěže Moravskoslezský matematický šampionát. Ve školním roce 2015/16 proběhne 13. ročník soutěže. Termín je stanoven na 22. října 2015. Místem konání bude opět Wichterlovo gymnázium v Ostravě-Porubě.

  O zahájení registrace budou školy informovány e-mailem a také na těchto stránkách. Stejně jako loni, i v letošním roce bude registrace probíhat prostřednictvím elektronického formuláře.

   

 • Kompletní výsledky soutěže jsou k dispozici na zabezpečené stránce webové aplikace mms2014.weproka.cz. Přístupové údaje byly odeslány všem kontaktním osobám jednotlivých škol.

   

« Previous Entries   

Recent Comments